Våpensmia er en finmekanisk, AQAP 2120 Ed.3 sertifisert, produksjonsbedrift med en CNC basert maskinpark. Bedriftens forretningsmodell er todelt. Vi utvikler, produserer og selger våpenteknisk utstyr og optiske siktemidler innenfor sikkerhetssektoren og til sivil industri. Vi er også en totalleverandør av alt utstyr innenfor jakt og det sivile skyttermiljøet. Herunder salg av egenproduserte produkter, og børsemakertjenester.

                     DEFENCE

 

          JAKT & SPORTSSKYTING

                    NETTBUTIKK